Δ. Εξηνταβελόνης – Σ. Αραμπατζή
Λάκκωμα Χαλκιδικής, 63080, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα:
2399020115
& 2399020116

Fax: 2399020117

E-mail:
info@exintavelonis.gr