Για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας μας απέναντι στον καταναλωτή, έχουμε αυστηρούς ελέγχους από την στιγμή της παραλαβής έως τα στάδια της επεξεργασίας , της συσκευασίας και της διάθεσης.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 / 2005, καθώς και το σύστημα ιχνηλασιμότητας που εκτελείται από τους άριστα εκπαιδευμένους τεχνολόγους τροφίμων της εταιρείας μας σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Η συνεχής ψύξη όλων των χώρων, όσο και τα συστήματα απολύμανσης και υγιεινής των μηχανημάτων παραγωγής που είναι εναρμονισμένα με τις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , μας κάνουν να μπορούμε να διασφαλίζουμε την απόλυτη υγιεινή σε όλα τα στάδια της παραγωγικής μας διαδικασίας.

Οι άνετοι αποθηκευτικοί χώροι, ελεγχόμενης ψύξης, επιτρέπουν την διατήρηση ιδανικής αποθεματικής ποσότητας προϊόντων, ώστε να καλύπτεται άμεσα η οποιαδήποτε εμβόλιμη ζήτηση.

Η επιχείρηση εκτός από την εφαρμογή των υπαρχόντων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας έχει θεσπίσει πρόσθετους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου για τη διαρκή βελτίωση τους.